Help! De werknemer verzuimt.

By september 18, 2017Nieuws

We kennen het allemaal; zowel werkgever als werknemer. Verzuim is lastig. Verzuimverstoort de continuïteit. Verzuim kost geld en als ik verzuim voel ik me niet goed.

Zomaar een aantal redenen om ons eens achter onze oren te krabben: hoe kunnen we anders met verzuim omgaan?

Verzuim is niet een op zichzelf staand iets. Er komt van alles bij kijken en we moeten van alles doen om het verzuim zo kort mogelijk te houden. Denk maar aan de werkgever en werknemer die samen besluiten hoe de re-integratie gaat plaats vinden. Aan de bedrijfsarts die vanuit zijn/ haar medische expertise het verzuim probleem moet analyseren (de Probleem analyse). Aan de organisatie die de leeg gevallen plek al dan niet moet gaan opvullen. Aan het mogelijke productie verlies. Aan de Wet verbetering Poortwachter die gevolgd moet worden. Aan het UWV. Denk ook aan de verzekeraar (je polissen) die aangesproken gaat worden.

De Wetgever geeft door middel van regelgeving, zoals de Wet verbetering Poortwachter, kaders aan hoe dit hele proces ingeregeld moet worden. Daarnaast biedt diezelfde Wetgever  ruimte om de regie over het proces zelf te voeren (zie ook artikel 14 van de Arbowet). Deze mogelijkheid schept veel ruimte om de acties in eigen hand te houden, passend bij je eigen organisatie. Daarnaast kan het veel geld en tijd schelen.

Kortom, tijd om de boel eens uit te laten zoeken.

Wat moet je doen:

Doe de bespaarScan: laat je informeren over je huidige status op het gebied van verzekeren (portefeuille, polissen, Eigen Risico Dragerschap of kortweg ERD) en verzuim (Arbo inrichting, RI&E, Verzuimprotocol etc.)

Bespreek met ons de resultaten: op een overzichtelijke manier worden de resultaten gepresenteerd. De balans tussen mens en euro wordt inzichtelijk

Implementeer de resultaten: we helpen daarbij, daar zijn we experts in. We zijn AFM (via JFC) geregistreerd en bieden arbo diensten aan conform de Maatwerkregeling

Laat je verrassen door ons model om Eigen Risico Drager te worden voor de ZW Flex; de ZW Xelf, het enige terugverdien model.