Nieuwsbrief oktober 2017

By oktober 24, 2017Nieuws

Deze nieuwsbrief van de oplossing bevat interessante weetjes rondom het werven van nieuw personeel. Hoe help je de medewerkers bij het stoppen met roken? En waarom moet je voorzichtig zijn met het vermelden met een op hand zijnde ontslagaanvraag.

 

Pesten op de werkvloer
Pesten op de werkvloer is een reëel probleem. 1 op de 7 medewerkers heeft hier mee te maken. Pesten leidt tot hoge verzuimcijfers. Pesten maakt letterlijk ziek. Volgens de Arbowet moeten werkgevers ongewenst gedrag bestrijden. Het verschil tussen plagen en pesten is niet altijd even duidelijk. Bij pesten is er echter altijd sprake van machtsongelijkheid. Het ministerie van SZW heeft een informatieve tool  ontwikkeld voor de werkgever. Hierin wordt onder andere aangegeven wat pesten is, hoe dit en ander ongewenst gedrag kan worden voorkomen.

Ziekmelding rondom ontslagaanvraag
Als er ontslag om bedrijfseconomische redenen aangevraagd moet worden, is het verstandig goed rekening te houden met de communicatie naar de betreffende medewerkers. De reden hiervan is het opzegverbod door ziekte. (Een zieke medewerker mag niet ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen.) Als een medewerker besluit om dwars te gaan liggen door zich ziek te melden voordat een ontslagaanvraag is gedaan, geldt dit opzegverbod. Zelfs als de medewerker zich ziek meldt op de dag dat de aanvraag tot ontslag wordt gedaan, geldt dit verbod. Als de medewerker zich ziek meldt nadat de ontslagaanvraag is gedaan, dan wordt de werkgever over het algemeen niet aan het opzegverbod gehouden. Ook wanneer een ziekte snel ten einde komt wordt de werkgever niet aan een opzegverbod gehouden. Dit is duidelijk geworden uit recente jurisprudentie. De werkgever kan er dus voor kiezen om te wachten met het delen van het nieuws tot een dag na het aanvragen van het ontslag om bovenstaande voor te zijn. Wel is er dan een kans dat dit onvrede creëert onder de medewerkers. Een late berichtgeving is minder prettig.
https://www.rendement.nl/nieuws/id20181-opzegverbod-bij-ziekmelding-vlak-na-ontslagaanvraag.html

Er valt nog veel te winnen bij het schrijven van vacatureteksten
Voor Tekst, een tekstbureau voor arbeidsmarktcommunicatie, heeft een enquête gedaan naar de tevredenheid onder sollicitanten over vacatureteksten. Uit de enquête bleek dat de meeste sollicitanten als eerste de functieomschrijving lezen. Hier liggen ook meteen de grootste ergernissen: Onduidelijke omschrijvingen en clichématig taal gebruik. Veel functieomschrijvingen lijken erg op elkaar en gebruiken dezelfde algemene termen. Het neergezette beeld van de organisaties lijkt niet te kloppen met de realiteit. Wat respondenten veelal misten waren de arbeidsvoorwaarden waaronder ook een salarisindicatie. Veel lezers van vacatures zien graag quotes van huidige medewerkers om zich zo een beter beeld te kunnen vormen van de werksfeer en het bedrijf zelf. Tips voor het schrijven van een goede vacaturetekst:
http://www.voortekst.nl/portfolio/tips-vacatureteksten-schrijven/

Meeste Nederlanders zoeken op maandag en dinsdag naar vacatures
Indeed deed onderzoek naar het zoekgedrag van Europeanen in zes verschillende landen. Veelal blijken zij aan het begin van de week te zoeken naar een nieuwe functie. Over het algemeen ligt het zwaartepunt van de zoektocht op maandag en dinsdag. Voor een werkgever is het dus van belang om de vacature dan geplaatst te hebben. Nederlanders blijken het meest actief te zijn in de avonduren. Verder is het goed om te weten dat vanaf donderdag tot zondagmiddag het zoekproces vrijwel stil staat. De activiteit neemt zondagavond weer toe.

Medewerkers aanmoedigen om te stoppen met roken
Dat het verzuim hoger ligt onder rokende medewerkers dan onder niet-rokende medewerkers is al uit diverse onderzoeken gebleken.
Als bedrijf kun je inhaken op de trend om medewerkers aan te moedigen te stoppen met roken. Om rokende medewerkers niet meteen tegen de haren in te strijken, kan de insteek “een veilige en gezonde werkplek” zijn. Een medewerker kan een cursus volgen die het traject ondersteund. De leidinggevenden fungeren als goed voorbeeld voor de rest voor de organisatie. Zij moeten de support voor het stoppen met roken uitdragen. Sommige bedrijven hebben een rokersruimte. Een rokersruimte is niet verplicht! Het hebben van een rokersruimte stimuleert het stoppen met roken minder. Mocht er toch een rokersruimte zijn dan kunnen een aantal regels ook het stoppen stimuleren. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat het een sociaal moment is, kan de regel zijn om maar 1 medewerker per keer in de ruimte toe te laten. Ook het aantal keren dat een medewerker per dag in de ruimte mag kan men beperken. Een algeheel rookverbod geeft het meeste resultaat. Dan komen de echte rokers in beeld. Het is dan van belang met hen goede afspraken te maken en eventueel hulp aan te bieden om te stoppen met roken.

Gebaseerd op een interview van Rendement met Erik van de Haar en Gerrit Lijkendijk.

Eigenrisicodragerschap doen of niet doen?
Overweeg je eigenrisicodragerschap voor de WGA? Dan draag je het risico voor de arbeidsongeschiktheid van (ex)medewerkers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor rekening van de eigen organisatie. Het gaat om medewerkers die ziek worden nadat het eigenrisicodragerschap is ingegaan. Eigen risico dragen betekent minder betalen aan arbeidsongeschiktheidspremies. Maar ook brengt dit verantwoordelijkheden en verplichtingen. Meer informatie over het eigenrisicodragerschap: https://www.uwv.nl/werkgevers/eigenrisicodrager/eigenrisicodrager-wga/eigen-risico-dragen-wga/index.aspx
De oplossing is gespecialiseerd in het eigenrisicodragerschap van de ZW en WGA en helpt graag met meer informatie en de bespaarscan om te bekijken of dit voor jullie organisatie interessant is.
http://www.deoplossing.org/besparen/

 

de oplossing maakt verzuim, verzekeren en HR verdraaid simpel!

copyright © oktober 2017 * nieuwsbrief de oplossing * alle rechten voorbehouden.

onze contactgegevens:
Staverdenseweg 283, 3852 NV Staverden,
tel: 0577 – 760111, mail: secretariaat@deoplossing.org
Geen mail meer ontvangen? Hier afmelden