Nieuwsbrief Prinsjesdag de oplossing 2017

By september 20, 2017Nieuws

Prinsjesdag
Elk jaar de dag om de nieuwe beleidsplannen bekend te maken. Dit jaar met een demissionair kabinet. Wellicht wat minder plannen dan voorgaande jaren. Toch zetten we ook deze keer de belangrijkste plannen op ons vakgebied op een rijtje. Lees verder om te zien wat er op stapel staat.

Werkgelegenheid neemt toe
Het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat de werkgelegenheid in 2018 verder zal toenemen. De arbeidsmarkt laat een nog positievere ontwikkeling zien dan eerder verwacht. Toename van de werkgelegenheid gaat hand in hand met een lager werkloosheidspercentage. Er zullen dus steeds minder mensen beschikbaar zijn voor de vacatures die ontstaan. De verwachting is dat hierdoor de lonen zullen gaan stijgen. De loonstijging bleef tot dusver achter op de economische groei.

Recht op minimumloon voor opdrachtnemer
Opdrachtnemers die werken op basis van een overeenkomst van opdracht krijgen vanaf 1 januari 2018 recht op het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon gaat hoogstwaarschijnlijk ook gelden voor mensen die op basis van een andere overeenkomst tegen beloning werken, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst. Dit geldt niet voor een zelfstandige ondernemer.

Stijging minimum jeugdloon gecompenseerd in Jeugd-LIV
Sinds afgelopen juli gaat het minimumloon in flinke stappen omhoog. Om de werkgever hierin tegemoet te komen wordt er per 1 januari 2018 het jeugd-LIV geïntroduceerd. Heeft een organisatie voldaan aan de voorwaarden, dan heeft zij recht op een tegemoetkoming per medewerker per verloond uur per jaar. Na 2018 gaat wel het maximumbedrag waarop de werkgever recht heeft omlaag. In het eerste jaar ligt het maximale bedrag hoger omdat hiermee ook het laatste half jaar van 2017 wordt gecompenseerd. De compensatie geldt voor medewerkers tot en met 22 jaar. De compensatie voor 2018 wordt in 2019 uitgekeerd. Meer weten https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/content/wat-doen-om-lage-inkomensvoordeel-te-krijgen

Zwangerschapsverlof bij een meerling
Door een fout in de regelgeving zoals die nu bestaat kan het zijn dat een medewerker die bevalt van een meerling recht heeft op 16 weken bevallings- en ouderschapsverlof in plaats van de beoogde 20 weken. Er ligt nu een wetsvoorstel dat dit foutje per 1 april 2018 moet gaan repareren. Het moet echter nog wel worden goedgekeurd door de eerste en tweede kamer.

Vierjarig programma voor de preventie van beroepsziekten
Dit programma start in 2018. Hierbij is er grote aandacht voor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en het herkennen van gezondheidsklachten in een vroeg stadium. Door een zelfbindende gedragscode wordt de afwikkeling van schadeclaims bij beroepsziekten verbeterd.

Stijging van de werkgeversheffing ZVW
De verwachting is dat de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet stijgt naar 6,90% per 1 januari 2018. Voor de medewerker waarvan de werkgever dit deel niet op zich neemt wordt de heffing 5,6%. De medewerker wordt hier zelf voor aangeslagen.

Pensioensleeftijd ook in 2018 omhoog
Per 1 januari 2018 gaat de pensioensleeftijd in een keer omhoog van 67 naar 68 jaar. Veel organisaties zijn hier nog niet op ingericht. Het is belangrijk om hier op tijd mee aan de slag te gaan!
In de Wet versnelde verhoging AOW-leeftijd is vastgelegd dat de AOW leeftijd geleidelijk omhoog gaat naar 67 jaar in 2021. De AOW-leeftijd komt hierdoor in 2018 uit op 66 jaar. Dit houdt in dat de medewerkers vanaf 2018 vanaf 66 jarige leeftijd hun AOW-uitkering ontvangen.

HR wetten controversieel verklaard
Al eerder zijn een aantal wetsvoorstellen controversieel verklaard. Denk hierbij aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, transitievergoeding. De tweede kamer wacht hierbij op het nieuwe kabinet. Deze aanpassingen worden pas verwacht rond 2019.