Een passende oplossing voor ieder probleem.

Verzuim

Verzuim is voor de organisatie een grote kostenpost. Door structurering en inzetten van de juiste interventies kunnen deze kosten gereduceerd worden. de oplossing helpt je hiermee. Wij kijken hoe je je aandachtpunten m.b.t. verzuim hebt georganiseerd. Daarnaast kijken we naar de kosten van interventies en of je die kunt terug kunt vorderen bij de verzekeraar.

Verzuimbegeleiding

Verzekeren

Verzekeringen die zijn afgestemd op jouw bedrijfsvoering en passend bij je verzuim, kunnen je veel geld besparen. Voor de oplossing zijn verzuim en verzekeringen onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de bespaarScan inventariseren we hoe jij je verzekeringen hebt georganiseerd en geven je advies over optimalisatie van jouw verzekeringspakket.

Verzekeren

Eigenrisicodragerschap

Nederland kent een sociaal stelsel waarin ‘de vervuiler betaalt’. De wet BeZaVa, (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters), die sinds 1 januari 2014 van kracht is heeft grote gevolgen voor je organisatie. Hoe meer zieke werknemers uit dienst gaan bij jouw organisatie, hoe hoger de premie is die jij als werkgever aan het UWV betaalt.

eigenrisicodragerschap