Schuurman Schoenen

By september 1, 2017Succesverhalen

Schuurman Schoenen

Schuurman Schoenen en Sport is een familiebedrijf met ruim 700 medewerkers, 42 schoenwinkels (waarvan elf franchise-filialen) en negen sportzaken, die door het servicekantoor in Neede worden gefaciliteerd. Om meer eigen regie te krijgen op alle met ziekte en verzuim verbonden thema’s, ging Schuurman Schoenen en Sport in zee met de oplossing.

Coördinator P&O Patrick Roeterdink vertelt: “Wij werkten al jaren samen met een arbodienst die het hele traject rondom verzuim voor ons regelde. Dat liep best goed, alleen stond het onderwerp daarom wat ver van ons af. Medewerkers die ziek werden, moesten zich melden bij de leidinggevende en de arbodienst. Konden ze voor langere tijd niet werken, dan werden ze begeleid door een verzuimconsulent van die arbodienst.  De regie lag meer bij de arbodienst dan bij de leidinggevenden. En eigenlijk is dat een slechte zaak.”

De bespaarScan maakt besparingen inzichtelijk!

Om de verbeterpunten inzichtelijk te maken, voerde de oplossing de bespaarScan uit. Dat zorgde voor enkele eye-openers. Roeterdink: “Ze rekenden bijvoorbeeld voor wat het doet met je financiële prestaties als je je verzuim met maar een half procent weet te reduceren. Natuurlijk wisten we wel dat dat besparingen zou opleveren, maar we waren verbaasd toen we het bedrag hoorden. Er zijn namelijk ook veel indirecte kosten verbonden aan verzuim, en die heb je eigenlijk niet inzichtelijk totdat je zo’n scan laat doen.”

Het optimaliseren van het verzuimbeleid!

De grootste verbetering is gevonden in een ander verzuimbeleid. Nijland is aangesteld als specialist ziekteverzuim en begeleidt de filiaalmanagers en leidinggevenden op het servicekantoor in hoe zij moeten handelen als een medewerker zich ziek meldt. “We hebben ons verzuimprotocol aangepast”, vertelt ze. “Medewerkers melden zich nu alleen nog ziek bij hun leidinggevende. Die leidinggevenden hebben allemaal een training gehad waarin ze onder meer hebben geleerd hoe ze zo’n gesprek voeren en op welke punten ze kunnen doorvragen. Zij moeten achterhalen: is een ziekmelding wel een ziekmelding, of is er sprake van een andere vorm van verzuim? Als het om ziekte gaat, heeft de leidinggevende meteen al bij de ziekmelding een beeld: is iemand na een paar dagen wel weer aan de slag of is de situatie ernstiger? In dat laatste geval sturen we een kaartje, meestal na twee weken, vanuit het servicekantoor. Zo laat je aan een collega weten dat je aan hem of haar denkt. Dat zijn van die kleine dingen die erg worden gewaardeerd en die maken dat een zieke collega zich toch betrokken blijft voelen zij zijn of haar werk.”

Het verzuim is gedaald met 1 procent!

Door deze aanpak is het verzuim in negen maanden tijd al gedaald met 1 procent. “De oplossing stimuleert ons in het stellen van concrete doelen. Komend jaar hebben we met elkaar als doel gesteld dat we het verzuim met nog een half procent laten dalen tot anderhalf procent ten opzichte van de situatie hiervoor. Om dat te halen, moeten we het nieuwe beleid nog beter naleven. Daarom volgt er een herhaaltraining voor leidinggevenden. Ook merk ik dat het helpt als ik er zelf dicht op blijf zitten. Leidinggevenden zijn immers jarenlang gewend geweest dat het anders ging. Sommigen voelen zich heel goed bij de nieuwe aanpak, anderen vinden het lastig en vinden dat ze vragen naar onderwerpen die enige privacy verdienen. De realiteit is echter dat mensen die ziek zijn het over het algemeen fijn vinden als een ander zich in hen interesseert. En bij mensen die om andere redenen verzuimen is er vaak ook een achterliggende oorzaak. Als je zo iemand kunt helpen dat probleem op te lossen, is het ook een win-win.”

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet met de ZwXelf

Een andere belangrijke bespaarmogelijkheid lag in de ZW-flex. Veel bedrijven weten niet dat ze de Ziektewetpremie voor flexkrachten die ze afdragen aan het UWV ook zelf mogen besteden. “De oplossing adviseerde ons om eigenrisicodrager te worden. In plaats van dat je de premies afdraagt, stop je ze in een pot en neem je zelf de regie. De oplossing helpt ons dat bedrag heel gericht aan te wenden voor interventies. We behalen daardoor meer resultaat en we boeken bovendien een interessante besparing”, zegt Roeterdink.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Oprechte aandacht voor en interesse in medewerkers, dat is waar het bij Schuurman Schoenen en Sport om draait. Vanuit die gedachte adviseerde de oplossing om medewerkers een voordelige collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te bieden. “Arbeidsongeschiktheid is een onderwerp waar de meeste mensen niet bij stilstaan. Maar er kan natuurlijk iets gebeuren waardoor je niet meer kunt werken. Mensen zijn zelf verantwoordelijk zich hiertegen te verzekeren, maar haast niemand doet dat omdat ze simpelweg niet weten of dat slim is. De oplossing wees ons hierop, het hoort eigenlijk bij je zorgplicht als werkgever. Wij bieden nu dus zo’n verzekering aan en de respons is overweldigend, zo’n 95 procent doet mee”, zegt Roeterdink enthousiast.

Het was een leerzaam jaar voor de P&O-afdeling van Schuurman Schoenen en Sport. “We hebben ervaren dat regie in eigen hand leidt tot een veel grotere betrokkenheid. Dat past goed bij onze cultuur. Natuurlijk zijn we blij met de besparingen die we realiseren, maar daar is het niet om begonnen. We wilden korter op de bal spelen, meer interesse tonen in onze medewerkers. De energie die we daar in stoppen, levert heel veel op.”

Wil je weten wat de oplossing voor jouw organisatie kan betekenen?