Verzuim

Bij een effectief verzuimbeleid hebben leidinggevenden binnen jouw organisatie zoveel mogelijk de regie. De bedrijfsarts wordt ingezet voor preventie én als het echt nodig is. Een goede relatie tussen leidinggevende en medewerker, met oprechte aandacht en betrokkenheid voor elkaar, is belangrijk. Vanuit die verbindende gedachte zien wij dat het verzuimbeleid uiteindelijk leidt tot minder verzuim en meer aandacht voor preventie. Wij kijken pro-actief naar mogelijkheden om interventies door verzekeraars te laten vergoeden. Denk hierbij aan kosten voor: Regres, budgetcoaches, AD-onderzoeken, re-integratietrajecten, fysiotherapie en psychologische ondersteuning.

Verzuim of ...?

Verzuim kent vele gezichten. De specialisten van de oplossing gaan eerst op zoek naar de achterliggende oorzaken van het verzuim en kiezen voor een benadering die past bij de oorzaak van het verzuim.

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter is in 2002 van kracht geworden met als doel om de instroom in de WIA drastisch te beperken.

Nieuwe Arbowet juli 2017

Met deze wet wil de regering medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid, preventie onder de aandacht brengen én de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren.

Risico, Inventarisatie & Evaluatie

De RI&E brengt systematisch de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor je medewerkers in kaart en geeft inzicht in de risico’s die de bedrijfsvoering negatief kunnen beïnvloeden.

Arbeidsdeskundige

Wanneer er twijfel is of een werknemer succesvol kan re-integreren bij de eigen werkgever, is het van belang om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren.

Bedrijfsarts

De belangrijkste taak van de bedrijfsarts is begeleiding bij verzuim en re-integratie. Daarnaast heeft hij ook een adviserende rol om verzuim te voorkomen. Hulpmiddelen hierbij zijn: het PAGO, werkplek onderzoek en signaleren van beroepsziekten.

PMO

De werkgever is verplicht om werknemers periodiek een medisch onderzoek aan te bieden: Het Periodiek Medisch Onderzoek, ook wel Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) genoemd.

Energy Drives

Energy Drives is een krachtig instrument dat op aansprekende en genuanceerde wijze inzicht geeft in de werkgelateerde drijfveren van personen, teams en organisaties.

Financiële problemen

Medewerkers met financiële zorgen functioneren vaak minder en ervaren meer stress. Ook is de kans groter dat zij lange(re) tijd uitvallen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) is hulpverlening voor een medewerker die om een bepaalde reden niet meer in staat is goed te functioneren zowel op het werk en/of in de thuissituatie.

Kopje koffie?

De tijd nemen om buiten de beoordelings- en functioneringsgesprekken om, eens een kopje koffie met je medewerker te drinken en een gesprek te voeren over wat de hem/haar bezig houdt in zijn leven.